Barnäktenskap

Som ni vet är jag ganska restriktiv med att göra samarbeten. Men när PLAN Sverige hörde av sig så var det en självklarhet att berätta om deras viktiga arbete. PLAN är en barnrättsorganisation som är verksam i 75 länder. De utgår från FN’s barnkonvention och jobbar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor. Och det är just jämställdhetsperspektivet som gör PLAN extra bra tycker jag.

När jag var upp hos PLAN Sverige så berättade att ett av deras fokusområden är att stoppa barnäktenskap. Jag hade ingen aning om att det runt om i världen finns det 650 miljoner flickor och kvinnor som gift sig innan de fyllt 18 år. En tredjedel av dem giftes bort redan innan de fyllt 15. Barnäktenskap innebär såklart många risker och flickorna får mindre möjligheter att bestämma över sina liv och egna kroppar och på längre sikt svårt att ta sig ur fattigdom.

De här flickornasliv begränsas till att bli någons fru, hembiträde och arbetskraft. De föder ofta barn när de själva är barn och tvingas gå igenom både graviditet och förlossning utan att deras kroppar är fysiskt mogna för det. Det innebär såklart stora risker, väldigt många flickor och bebisar dör vid förlossningen. Så otroligt sorgligt och fullständigt onödigt.

PLAN jobbar på flera nivåer för att stoppa barnäktenskap. Först och främst stärker de flickor genom att ge dem möjlighet till ökad kunskap om sina rättigheter och ger dem möjligheter att säkra sina egna inkomster. Plan International arbetar också för att minska det sociala tryck som får familjer att gifta bort sina döttrar i låg ålder. De involverar pojkar, flickor, män och kvinnor, religiösa, politiska och traditionella ledare för att förändra attityder och beteenden. En annan viktig del är att påverka beslutsfattare att införa, stärka och implementera lagar mot barnäktenskap.

På global nivå arbetar de dessutom för att internationella institutioner ska uppmärksamma barnäktenskap och andra skadliga sedvänjor och hålla länder som bryter mot internationella överenskommelser ansvariga.

Gå in här och bli flickafadder i dag så hjälper du till i kampen för världens flickors rätt till en rättvis värld!

Write a comment